מפעלים שונים, מרכזים מסחריים סגורים, קניונים, משרדים, חנויות, מבני מגורים ושאר מתחמים סגורים מהווים מקור לא בלתי צפוי לשריפות. לא אחת, העשן מהווה איום וסיכון לא פחות חמור מאשר האש. כך או כך כשפורצת שריפה יש לעשות כל שניתן, במהירות המרבית, לפינוי העשן מהמתחם הבוער ולדאוג לאוורורו, כדי להפחית את הסיכון לפגיעות בנפש כתוצאה משאיפת עשן.

פינוי עשן ואוורור הוא אפוא מרכיב מרכזי בפעילותם של כוחות ההצלה. כאן נכנסים לפעולה הניסיון והיכולות של חברת "דני אגוז מיזוג אוויר בע"מ". אנשי המקצוע המאומנים והמיומנים שלה בתחום פינוי עשן ואוורור מסייעים לכוחות ההצלה האחרים בכך שהם מתפעלים ומתחזקים מערכות פינוי עשן ואוורור.

קשיי נשימה וחנק העלולים להיגרם משאיפת עשן, אשר עצם הימצאו במתחם הבוער מקשה על פעולות החילוץ של כוחות ההצלה, מחייבים להוציא את העשן מהר ככל האפשר וכמובן- את האנשים מהמתחם הבוער והעשן.

מערכת פינוי עשן ואוורור שמתקינה החברה מאפשרת ללכודים במקום הבוער להגיע אל פתח המילוט ואל יצירת החירום ללא עיכובים הנגרמים בשל הערפול שיוצר מסך העשן. המפוח העצמתי שואב ומפנה את העשן באופן אפקטיבי.

יצוין, כי המערכות לפינוי עשן ולאוורור נושאות תקני איכות ובטיחות מחייבים ומחמירים ביותר, לרבות תקן 1001 המחייב התקנת מערכות פינוי עשן במקומות המוניים וסגורים.

על מנת לוודא כי במקום שאתם מופקדים על ניהולו מותקנת מערכת איכותית ובטיחותית לפינוי עשן ואוורור אתם מוזמנים ליצור קשר עם נציג שירות של החברה.

אי אפשר להפריז בחשיבותה ובנחיצות הימצאה של מערכת זו בכל מקום סגור, ודאי במתחמים גדולים, שבהם בכל רגע נתון מצויים אנשים רבים. שריפה עלולה לפרוץ בכל עת. חלק חשוב ומרכזי, שעשוי להתברר כמכריע וכקריטי, מההיערכות כדי לצמצם את הסכנה הנשקפת ממנה ואת הנזק שהיא עלולה לגרום, בראש ובראשונה לאנשים וגם לרכוש, הוא התקנתה של המערכת במתחם.

אם אתם רוצים לישון בשקט (עד כמה שהמצב ונסיבותיו מאפשרים שינה כזאת)  בדקו וודאו כי בין אמצעי הזהירות, הבטיחות וההגנה הנדרשים, על פי תקן בפרט ומטעמי זהירות מונעת בכלל, מצויה גם מערכת תקינה, איכותית ובטיחותית, כנדרש וכמתחייב, של פינוי עשן ואוורור.