שובל הנדסה מרכז לוגיסטי השיטה אזור התעשייה קיסריה

עבודות פינוי עשן, אוורור, מיזוג אוויר